Performers:
Andrzej Ciepliński – clarinet
Magdalena Duś – piano

Programme: Francis Poulenc – Sonata for clarinet and piano

fot. Janusz Piszczatowski

„Koncert Roku” to konkurs, podczas którego prezentują się najlepsi soliści – dyplomanci studiów drugiego stopnia. Zgodnie z regulaminem uczelnie typują swoich przedstawicieli – każdą z nich reprezentuje jeden student. Wszyscy są utytułowanymi artystami, laureatami ogólnopolskich i/lub międzynarodowych konkursów muzycznych. Początki imprezy sięgają połowy lat 90. Zgodnie z przyjętą zasadą koncerty organizowane są każdego roku w maju, w innym mieście, przez inną uczelnię. Miejsce wybierane jest przez Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych.

http://akademiasztuki.eu/AS/Artykul/koncert-roku-2017